Nyheter

Som en blogg ungefär

jul. 10

Fullbokad!

Nu är hösten 2023 fullbokad men jag välkomnar förfrågningar för 2024!

I vardagen i de återkommande görandena gömmer sig organisationens guld. Uppdraget vi har bryter vi ner i små steg, handlingar som följer mönster som ofta är rutinbaserade och oreflekterade. Där i de där små stegen finns vår förbättringspotential. Där gömmer sig möjligheterna att förändra verksamheten. Men det är svårt att få syn på det, det går så...

Samhällsomställningen kräver ett brett engagemang bland medarbetare. Allas kreativitet behövs och nya förmågor behöver etableras. edFlow erbjuder nu en kickstart för arbetsplatser som vill börja kika på sin arbetsvardag med nya ögon och skapa förbättring och innovation tillsammans. Under utbildningen övar gruppen tillsammans på att identifiera...

Från hösten 2023 erbjuder jag tillsammans med andra kompetenser arbetsplatsutbildning för chefer och stödfunktioner i välfärden som ger kompetens att leda i omställning. Mina koncept Workflow (självledarskap) och Förändringshjulet (förändringsledning) finns med och kompletteras av utbildning i tillitsbaserad ledning och styrning och samverkan och...

mar. 03

Boksläpp

Ännu en härlig färgklick har anlänt till det Postska hemmet. Mycket stolt och med förhoppningar om den ska komma många till nytta. Läs mer om boken och beställ gärna hos

1 mars släpps min nya bok Förändringshjulet. Boken ger verktyg för förändringsresorna. Precis som Workflow är det en handlingsorienterad b0k. Du hittar ett 40-tal verktyg som vart och ett matchar specifika tillstånd som kan uppstå eller som du vill förebygga. Jag hoppas att boken ska komma till nytta i den förändringstäta vardag som vi alla lever i...