Hur gör ni när ni jobbar?

26.05.2023
Organisationens guld

I vardagen i de återkommande görandena gömmer sig organisationens guld. Uppdraget vi har bryter vi ner i små steg, handlingar som följer mönster som ofta är rutinbaserade och oreflekterade. Där i de där små stegen finns vår förbättringspotential. Där gömmer sig möjligheterna att förändra verksamheten. Men det är svårt att få syn på det, det går så ofta automatiskt. 

Jag vill gärna hjälpa er att gräva guld och erbjuder därför en observerande och utforskande konsultinsats där jag följer med er i er vardag och tillsammans med er utforskar era arbetssätt. Att göra arbetssätt medvetna, reflekterade och kartlagda hjälper er att automatisera, förbättra och innovera. Under avslappnade former följs vi åt och insatsen utmynnar i processkartor som beskriver nuläge och önskat läge med idéer till förändring som vi skapar tillsammans under kreativa former.

Om detta låter spännande tveka inte att höra av dig!