WORKFLOW

Hållbar och effektfull på jobbet

Workflow handlar om att skruva på beteenden i vardagen för ett mer hållbart och effektfullt (arbets)liv. Ett välutvecklat självledarskap skapar värde för verksamhetens användare och för dig själv som människa, du blir mer resilient mot stressorer och höjer din arbetstillfredsställelse. Inom konceptet Workflow finns ett antal olika verktyg som tillsammans eller var för sig kan öka din förmåga till självledarskap. Workflow innehåller även verktyg för att jobba smartare tillsammans. Materialet har vuxit fram under en tio-årsperiod då otaliga utbildningsinsatser genomförts på temat. Kunskap och erfarenhet från flera ämnesområden har vävts samman till en metodik för att både bidra till verksamhetsutveckling och att skapa hållbara medarbetare. 

Under paraplyet Workflow ryms tre olika inriktningar

Bok & e-kurser

Boken Workflow gavs ut 2020 av förlaget Komlitt. I samarbete med förlaget har Workflow utvecklats till ett koncept med flera produkter. Du kan köpa boken, gå utbildningar och skaffa dig ett planeringsverktyg, ALPA. Fler e-kurser är på gång så håll gärna utkik!