Workflow

Hållbar och effektfull på jobbet

Självledarskap med Workflow

Självledarskapsförmåga är central och kompletterande i vardagen. Du har ett uppdrag som du har expertkunskap för att utföra. Men för att navigera ditt uppdrag krävs andra förmågor. Den positiva trenden med en ökad tillitsbaserad styrning ställer särskilt stora krav på såväl professionell kompetens som självledarskap. Workflow-metoden gör en mångfacetterad take på fältet självledarskap. 

Workflow ökar förmågan att jobba hållbart och effektfullt utifrån grunduppdrag, organisatoriska och individuella förutsättningar - i den tid av snabb förändring som vi befinner oss i.

Hjärnsmart

Hjärnsmarta strategier i vardagen handlar om att förstå de biologiska mekanismer som styr oss i stort och smått och t ex att genom nudging hitta sätt att "hacka systemet" till vår fördel. Vi lär oss arbeta hållbart, att minska stress och mer förändringsbekväma.

Uppdragsfokus

Vi kan inte förbättra våra arbetsmetoder i vardagen utan en djup förståelse för det egna uppdraget, vad som styr, vad som kännetecknar god kvalité, vilken målgrupp vi servar etc. Här jobbar vi med att fördjupa insikten  hos den enskilda medarbetaren och hos gruppen.

Tidssmart

När vi jobbar tidssmart anpassar vi vår individuella arbetsmetodik efter vår person, vårt jobb och våra generella förutsättningar. Här jobbar vi med att bekämpa tidstjuvar och bygga vårt egna planeringssystem. Ofta med lite inslag av Outlook-kunskap som vi ofta kan koppla bättre grepp om. 

Jag har under 12 års tid utbildat och handlett grupper och enskilda utifrån Workflow-metoden. Workflow finns även som bok och e-kurs.

Att ha en hållbar och uppdragsorienterad arbetsstil leder till en stabilare och mer kvalitativ leverans. När du har låg aktivitet i stressystemet får du större tillgång till dina smarta delar av hjärnan och kan fatta proaktiva och genomtänkta beslut. Uthålligheten ökar vilket skapar förutsättningar för att utveckla professionell expertis. Vägen till en tillvaro med lägre aktivitet i stressystemet ser olika ut för alla. Men alla kan göra något för att själva justera sin tillvaro. Inom konceptet Workflow finns en mängd verktyg som ger dig både kunskaper och färdigheter för att göra din specifika justering.