edFlow

Välkommen till edFlow, så roligt att du hittat hit! Jag som driver verksamheten heter Helena Post Mårtensson och jag arbetar med praktisk förändringsledning. Jag trivs i roller där jag får gå in under en begränsad tid i en verksamhet för att skapa struktur, förbättra arbetssätt och öka engagemang. Jag tar uppdrag som interimschef, projektledare, processledare, handledare, utbildningsdesigner och utbildare. Jag behovsanpassar insatser tillsammans med dig som kund, min kunskaps- och erfarenhetspalett är bred. Men fokus är alltid på förändrade beteenden i vardagen hos medarbetare och ledare för att uppnå ett speciellt syfte. Det kan vara att öka kvalitén, sänka stress, klara av att förändras etc.

Jag ser framemot att höra från dig!

Pågående uppdrag (urval)

Arbetsledarutbildning

Inom ramen för Yrkesresan utbildar jag varje termin chefer och arbetsledare inom socialtjänsten för att öka deras förmågor att introducera medarbetare och skapa hållbara arbetsplatser.

Hållbart och effektfullt arbetsliv

Arbetsplatsutbildning som syftar till att stärka en Barn- och unga-enhets förmåga att arbeta hållbart och effektfullt tillsammans. Pågår under ett halvår, 3 utbildningsdagar med eget arbete mellan. Deltagarna har bl a fått göra tidloggningar, identifiera grunduppdrag, göra en personlig plan. Nästa moment är att ta fram en gemensam verksamhetsutvecklingsplan.

Ledarskapsutveckling

Ett-årigt kompetensutvecklingsprogram som syftar till att stärka ledarskapsförmågor kopplat till tillitsbaserad styrning och ledning. Arbetsplatsutbildning ca 80 deltagare. Före-, under- och efterupplägg. 

Chefsstöd grupputveckling

Stöd till ledare och grupp som behöver konkretisera sitt uppdrag och etablera gemensamma arbetssätt.  Verktyg från Microsoft 365 anpassas och implementeras för att skapa ett hållbart och effektfullt arbete enskilt och tillsammans, utbildningsinsatser ingår.

Utbildningsdesign

Utbildningsdesign och implementeringsaktiviteter kopplat till ledning och styrning. Allt från koordination till produktion. Jag bistår med explainers kopplat till ledningssystem, animationer och presentationsmaterial kopplat till ledningskommunikation, utbildningsdesign i framtagandet av introduktion för nya politiker med mera.

Processledarutveckling

1-årigt program för stödfunktioner i kommunal verksamhet. Utbildning plus metodhandledning under 2022.

Avslutade uppdrag (urval)

Digitaliseringschef, Halmstads kommun

Ett-årigt koncernövergripande uppdrag under pågående omorganisation. Ledning av arbete med att konkretisera digitaliseringsplanen, nuläges- och behovsanalys, visualisering, prioritering, aktivitetsplanering, tids- och målsättning samt inventering av kompetensbehov och slutligen fördelning av ansvar genomfördes. (2021-2022)

Arbetsmetodik för handläggare i socialtjänsten, Östra Göteborg

1,5-årigt uppdrag i flera steg. Arbetsplatsutbildning för 22 arbetsgrupper. (2018-2019)

Förändringsledning, Halmstads kommun

Föreläsningar för chefer och specialister kring effektfull förändringsledning. (2021-2022)

Praktisk processledning, Gislaveds kommun

Arbetsplatsbildning för medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen med fokus på att leda processer. (2020)

Hjälparens stress, frivilligarbetare

Föreläsning för volontärer under flyktingkrisen kring sekundär traumatisering och självmedkänsla. (2019)

Välfärdsteknologi, Yrkeshögskolan

Gästlärare på program för specialundersköterskor. (2019)

Lean och hjärnsmart administration, Yrkeshögskolan

Gästlärare på program för socialadministratörer (2019)

Tidiga samordnade insatser för barn, Falkenbergs kommun

Projektledning i designfasen. (2020)

Workflow i socialtjänsten, Fyrbodals kommunalförbund

Onlineföreläsningar för olika specialistnätverk inom socialtjänsten 2020 om hållbart och effektfullt arbetsliv.

Hållbart och effektfullt arbetsliv, Trollhättans kommun

Utbildning för handläggare inom IFO, socialtjänst som bland annat innehöll områdena hjärnkoll, arbetsplanering och professionsutveckling. (2021)

Utbildningsdesign, Komlitt AB

Gjort e-utbildningar till Komlitt och även varit stöd i framtagande av koncept och metodik för e-kurser. 

Personlig effektivtet, individuell coaching

Enskilda individer som under en serie samtal fått analysera och förbättra sin arbetsmetodik steg för steg.

Ny på jobbet, Socionomdagarna 2020

Föreläsning om hur vi kan lägga upp en smart yrkesintroduktionen.


REFERENSER

"Helena är en fantastisk föreläsare. Hon är både kunnig, strukturerad och rolig. Det gör att hon lyckas förmedla mycket information och ge många tips, utan att det känns som korvstoppning.

När vi har anlitat Helena för att möta personal i socialtjänsten har hennes goda kännedom om verksamheten varit ett stort plus. Hennes tankar har då varit både relevanta och möjliga att genomföra."

Cristina Dahlberg

regional utvecklingsledare, Göteborgsregionen 

"Helena håller ett kursavsnitt i en länsgemensam arbetsledarutbildning som vi anordnar. Avsnittet omfattar en kursdag och handlar om att ge arbetsledare verktyg för att introducera nyanställda medarbetare till en god egen struktur på arbetet.

Kursutvärderingen
visade på nöjda kursdeltagare som gav det samlade betyget 9,4 av 10 för kursdagen. Det var kursens upplägg, relevans och om den tillförde nya kunskap eller inte som värderades. Kommentarer som lämnades var ex "Mycket bra med praktiska råd och tips, inte bara teori."

Josefin Axelsson

FoU-ledare, Kommunal Utveckling, Region Jönköpings län

"Jag kan varmt rekommendera Helena och hennes kurser.

Helena är en fantastisk kurshållare med stor närvaro och som lättsamt bjuder på sig själv och praktiska erfarenheter.

Vi gjorde en stor satsning för alla socialsekreterare inom myndighetsdelen kring arbetsmetodik och "projektplanering"

Både arbetsledare och personal uppskattade kursen och Helena och vi fortsätter att förvalta metodiken Helena delat med sig.

Helena är lätt att samarbeta med och har en ypperlig förmåga att anpassa sig till grupper, lokaler och förutsättningar som ibland ändras snabbt."

Carina Spjut

Kvalitetsutvecklare, Område Bistånd och service, SDF Östra Göteborg"