Helena Post

Min profil

Jag är i grunden utbildad socionom (1993-1996) och har vidareutbildning inom ex OBM (hösten 2024 går jag steg 2), beteendedesign, emotionell intelligens (cert), ledarskap och kommunikation samt för att driva projekt, jobba med kvalitetsutveckling och att leda digital transformation (YH-examen). 

Det hållbara arbetslivet intresserar mig särskilt bl a eftersom jag ser klara kopplingar mellan det och verksamhetens värdeskapande för de man är till för. Därför har jag även flera olika certifikat inom yoga och mindfulness. Våren 2024 genomför jag en coachutbildning i KBT och ACT. 

Jag är en erfaren ledare och utbildare som arbetat i kommunal verksamhet sedan 1990-talet, mestadels inom socialtjänstens område. Jag har arbetat i roller som ex chef, strateg, utvecklingsledare, FoU-ledare, projektledare, digitaliseringschef, biträdande förvaltningschef, kansli- och utvecklingschef. Jag delar för tillfället min tid mellan utbildnings- och handledningsuppdrag och ett chefsskap för en liten innovativ verksamhet som bedrivs i samverkan mellan skola och socialtjänst. I mitt uppdrag ligger att driva omställning till ett mer proaktivt och samordnat arbete för barn i behov av stöd.

Jag har specialistkunskap inom socialtjänst, särskilt myndighetsutövning. Jag har även mångårig erfarenhet av att bedriva operativt och strategiskt förändringsarbete i kommun, mestadels socialtjänst men även koncernövergripande.

Som person drivs jag av nyfikenhet och arbetsglädje. Jag trivs i roller som ger möjlighet att utvecklas och utveckla. Jag gillar att jobba tillsammans med kompletterande kompetenser och i miljöer där jag får var med och skapa morgondagens kommunala verksamhet - som jag tror blir mer värdeskapande och hållbar.

Mitt socialarbetarhjärta vägleder mig i mina beslut. När vi förvaltar, förändrar och förbättrar - är det med de vi är till för i fokus? Samtidigt värnar jag medarbetares arbetsvardag - utan välmående personal fungerar inte verksamheten. 

Mitt ledarskap brukar beskrivas som pedagogiskt, tillitsfullt, inspirerande, naturligt och prestigelöst. Och med en stor dos humor :) 

Jag passar bäst i roller på strategisk nivå men jag brukar vilja växla för att inte tappa den operativa fingertoppskänslan.

edFlow AB

Inom ramen för mitt företag edFlow AB stöttar jag offentlig verksamhet i den omställning som pågår. Vi möter stora utmaningar kopplat till tillgång till arbetskraft och samtidig behovsökning, parallellt pågår en snabb teknisk utveckling som möjliggör och forcerar fram nya arbetssätt. Socialtjänsten håller dessutom på att förbereda sig för att ta emot förändrade lagkrav under 2025. Här kommer min kunskap inom förändringsledning, samverkan, processutveckling och självledarskap väl till pass! Jag utbildar, föreläser, skriver böcker, processleder och handleder.

Exempel på kunder
Omdömen