Partnerprogram för leverantörer

11.05.2023
edFlow har gått med i Partnerprogrammet för leverantörer till offentlig sektor


• Vi har gått med i Partnerprogrammet för leverantörer inom offentlig sektor som drivs av Adda Kompetens i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och forskningskonsortiet Swedish Center for Digital Innovation (SCDI).

• Vi deltar i Partnerprogrammet för att få nya insikter och fördjupa vår förståelse för kommuners och regioners utmaningar, behov, organisering och styrning.

• Genom vår medverkan i Partnerprogrammet vill vi få bättre förutsättningar att kunna stötta kommuner och regioners omställning i en digital tid.

• Partnerprogrammet ger oss möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med andra leverantörer men framförallt kommuner och regioner som är medlemmar i Nationellt kompetensforum för digital mognad.