Boka

Utbildningar för arbetsplatser

Utbildningar

Färdigkomponerade utbildningar som du kan boka för din arbetsplats här på sidan direkt. Utbildningarna passar för arbetsplatser som vill höja sin omställningsförmåga och vill skapa trygghet och struktur för förändring genom att rusta alla i kedjan.

Workflow 1

Steg 1 i en utbildningssatsning som ni gör för att stärka organisationen med omställningsförmåga. Inför utbildningsdagen får deltagarna genomföra en tidsstudie för att öka den egna insikten kring uppgifter och angreppssätt. 

Kursdagen innehåller blocken:

Professionell kompetens

Förståelse för hur professionell expertis utvecklas, hur vi kan snabba på den processen och hur vi kan fortsätta lära i vardag.

Självledarskap

Med bas i kunskap om hur hjärnan fungerar, hur vi påverkas av brus och bias, vad som stressar och vad som lugnar och mycket mer planerar vi för justeringar av det egna beteendet i vardagen. Vi gör det med utgångspunkt från den egna personligheten och det individuella grunduppdraget.  Redskap för planering och prioritering i vardagen lärs ut. 

Individuella övningar i grupp:

  • Skapa en eller flera kärnkvadranter
  • Ringa in grunduppdraget och värdeskapande aktiviteter
  • Handlingsplan för etablering av nya beteenden i vardagen

Kursen utgår från boken Workflow

Workflow 2

Fördjupande kursdag som ger ytterligare kunskap och verktyg som stärker er omställningsförmåga. Kursdagen innehåller blocken:

Samarbetsförmåga

Vad karaktäriserar en god samarbetsförmåga? Hur kan vi bygga välfungerande team och få till effektfulla möten? Och varför är detta så viktigt? Om detta handlar andra dagens första pass om.

Gruppövning som tränar färdigheter i mötesteknik ingår.

Förändringskompetens

Under det här passet övar vi oss på att identifiera och adressera tidstjuvar. Vi bekantar oss med processutveckling och digitalisering i vardagen. Vi går igenom förändringshjulet för att själv kunna identifiera eller förebygga skav i förändringsprocesser och lär oss sätt att åtgärda dom.

Kursen utgår från böckerna Workflow och Förändringshjulet.  

Förändrings-hjulet

Kursdag som ger praktiska verktyg för att planera, leda och genomföra förändringsresor. Sammantaget innehåller förändringshjulet ett 40-tal olika praktiska verktyg som är enkla att ta till sig. De matchar olika former av utmaningar som vi ställs inför i våra förändringsresor. De kan användas var för sig utan någon given ordningsföljd och också kombineras. 

  1. Skapa en tydlig vision och riktning för förändringsarbetet
  2. Involvera och engagera
  3. Säkerställ att berörda har kompetensen som krävs
  4. Se till att nödvändiga resurser och avgränsningar finns
  5. Skapa strukturen som behövs för att navigera framåt
  6. Arbeta steg för steg i riktning mot målet

Denna kursdag fungerar mycket väl som en påbyggnad till Workflow 1 och 2 men fungerar också på egen hand.

Kursen utgår från boken Förändringshjulet som släpps i mars 2023

Priser & villkor

Workflow 1

ex moms, kursbok, konferensarrangemang, resa och övernattning. Max 25 deltagare

25 000 kr

Workflow 2

ex moms, kursbok, konferensarrangemang, resa och övernattning. Max 25 deltagare

25 000 kr

Förändringshjulet

ex moms, kursbok, konferensarrangemang, resa och övernattning. Max 25 deltagare

25 000 kr

Bokningen blir bindande först efter vi är överens om det. Därefter finns möjlighet att avboka fram till 3 veckor innan utbildningsstarten. Ombokning kan även ombesörjas vid behov.