Träningsprogram för omställningsledare

07.05.2023

Från hösten 2023 erbjuder jag tillsammans med andra kompetenser arbetsplatsutbildning för chefer och stödfunktioner i välfärden som ger kompetens att leda i omställning. Mina koncept Workflow (självledarskap) och Förändringshjulet (förändringsledning) finns med och kompletteras av utbildning i tillitsbaserad ledning och styrning och samverkan och tvärfunktionellt teamarbete.

Besök www.omställningsförmåga.se för att läsa mer och boka en konsultation.