Utbud

Produkter & tjänster

Koncept

Självledarskap med Workflow

Självledarskapsförmåga är en förutsättning för den nya alltmer tillitsbaserade organisationskulturen. Vi behöver kunna arbeta hållbart, smart och uppdragsorienterat. Vi kan utveckla vårt självledarskap utifrån flera perspektiv. Workflow-metoden omfattar:

 • Uppdragsfokus
 • Självkännedom
 • Hjärnsmarta strategier
 • Tidssmarta strategier

Förändringshjulet

Utvecklingsbehoven är stora och förändringstakten hög - för att navigera i detta behöver vi kunskap och färdigheter. Förändringshjulet innehåller verktyg för att

 • skapa en tydlig vision och riktning för förändringsarbetet
 • involvera och engagera
 • säkerställa att berörda har kompetensen som krävs
 • se till att nödvändiga resurser och avgränsningar finns
 • skapa strukturen som behövs för att navigera
 • arbeta steg för steg i riktning mot målet.

Verksamhetsutveckling för alla

Arbetsplatsutbildning som passar för alla yrkesgrupper och ger en bra bas för att kunna skapa behovsstyrd innovation och förbättring i verksamheten, exempelvis med hjälp av digitalisering. Vi jobbar i lättsam workshop-form, lär genom att göra.  Utbildningskonceptet omfattar modeller och metoder för:

 1. Processkartläggning
 2. Processanalys
 3. Processförbättring/innovation/digitalisering
 4. Implementering (Förändringshjulet)
 5. Uppföljning/förbättring (Förändringshjulet)