Verksamhetsutveckling

För alla

Samhällsomställningen kräver ett brett engagemang bland medarbetare. Allas kreativitet behövs och nya förmågor behöver etableras. edFlow erbjuder en kickstart för arbetsplatser som vill börja kika på sin arbetsvardag med nya ögon och skapa förbättring och innovation tillsammans. Under utbildningen övar gruppen tillsammans på att identifiera arbetssätt i vardagen och att öka förmågan att börja jobba på nya sätt. Vi använder tekniker från Lean och Tjänstedesign med målgruppen i fokus. Utbildningen är en bra bas för att kunna växla upp behovsorienterad digitalisering. 

Deltagarna lär sig att identifiera, analysera och förbättra sina arbetssätt i vardagen.

Utbildningen - Verksamhetsutveckling för alla

Kursdagen passar för alla yrkesgrupper och ger en bra bas för att kunna skapa behovsstyrd innovation och förbättring i verksamheten, exempelvis med hjälp av digitalisering. Vi jobbar i lättsam workshop-form, lär genom att göra. Ni får mallar och modeller som ni även kan nyttja efter utbildningsdagen. Dagens innehåll:

  1. Processidentifiering
  2. Processkartläggning
  3. Processanalys
  4. Processförbättring/innovation/ digitalisering
  5. Implementering
  6. Uppföljning/förbättring

Konsultstöd

Jag har även möjlighet att stötta upp i er organisation som konsult i er verksamhetsutveckling. Utöver utbildningsinsatsen beskriven ovan finns här några idéer på insatser.

Verksamhetslogik

Jag leder workshops när ni vill skapa förändringsarbeten och verksamheter som har effekt. Med hjälp av effektkedjor jobbar vi tillsammans fram en teori som kan omsättas praktiskt för att skapa måluppfyllelse.

Resultatanalys

Jag leder workshops när ni vill utforska era resultat i verksamhet eller i projekt. Vi tar tillsammans fram ny kunskap om vilka insatser som ger positiva effekter, negativa, önskade och oönskade.

Hur gör ni när ni jobbar?

Jag erbjuder en observerande och utforskande konsultinsats där jag följer med er i er vardag och tillsammans med er utforskar era arbetssätt. Att göra arbetssätt medvetna, reflekterade och kartlagda hjälper er att automatisera, förbättra och innovera.