Yrkesintroduktion

12.11.2021

På årets socionomdagar föreläste jag om hur vi kan underlätta yrkesintroduktion av nyanställda. Fokus i föreläsningen var intrdouktion av socialarbetare, men kunskapen är universell. Jag bygger mina teser på såväl etablerad kunskap som egna erfarenheter som nyanställd, intruktionsansvarig och som projektledare där jag under några år anordnade länsövergripande introduktionsaktiviteter. Här är en artikel som jag tycker sammanfattar min föreläsning på ett bra sätt.