Socialtjänst

Hållbart och effektfullt arbetsliv med Workflow

Här hittar du utvecklingsinsatserna för din verksamhet inom socialtjänsten. Skräddarsytt för att ge effekt just för er och med fokus på att skapa hållbara och effektfulla arbetsplatser! 

Utvecklingsinsatser

Insatser som ökar er förmåga att uppnå ett gott resultat för målgruppen och samtidigt bli mer hållbara. Er satsning skräddarsys efter era behov och kan innehålla exempelvis:

  • Hjärnsmart (förstå din hjärna och hitta sätt att hacka den)
  • Stress & återhämtning
  • Yrkesintroduktion och livslångt lärande
  • Tidssmart (Vad vill du att din tid ska räcka till? Vad kan den räcka till? Vad bör den räcka till? Och så jagar vi tidsstjuvar för att skapa tidspresenter)
  • Planeringsteknik (ALPA-verktyget för en ökad inre kontroll och träffsäkerhet)
  • Microsoft 365 och Outlook

Boken "Workflow - hållbar och effektfull på jobbet" ingår som kurslitteratur

Omfattning Allt från 1 timme till flera dagar 

Upplägg Vanligt är föreläsningar och utbildningsdagar men efterfrågan på insatser som löper över tid där handledning och utbildning varvas blir allt vanligare.

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Medarbetare och ledare i socialtjänst

"Jag har under 10 års tid utbildat medarbetare och ledare i socialtjänsten i arbetsmetodik för ett mer hållbart arbetsliv med fokus på de man är till för. Mitt intresse för huret, hur vi gör när vi jobbar, växte fram under mina dryga 20 år på olika tjänster inom socialtjänsten. Förmågan att driva ett självständigt arbete framåt är lika central som den professionella kunskapen när vi vill skapa goda resultat och en hållbar arbetsmiljö. Mina föreläsningar och kurser är skräddarsydda för er!"

Helena Post Mårtensson