Vikten av grundbultar

15.12.2022

I tider av komplexa utmaningar stegrar sig behovet av grundbultar. 

Den ena stora utmaningen avlöser den andra. Folkvandringar, stormar, lågt grundvatten, pandemier, förändrad demografi, elbrist, skakigt världsläge och så vidare. Och så går den tekniska utvecklingen med AI i spetsen fortare och fortare. Vilket är tur för det kommer hjälpa oss att ta oss an utmaningarna. Men det ställer krav på oss att kunna förändra våra arbetssätt i vardagen.

Grundbultarna blir en nödvändig kontrast. På ett personligt plan handlar det om att skaffa sig en systematik för att lösa sitt arbetes utmaningar som man kan vila i. En systematik som får finnas över tid för att bli det där som lugnar och tryggar när sysslor, kollegor, it-stöd och chefer kommer och går. Hur avlastar jag arbetsminnet, vilket kommunikationssystem jobbar jag efter, hur lagrar jag mina personliga data, hur håller jag mig ajour etc. På ett organisatoriskt plan kan det handla om att tydliggöra beslutsvägar, kommunikationsstrukturer och dokumentlagring. Kanske kan vi satsa på att utveckla färdigheter för att arbeta tillsammans med att lösa komplexa utmaningar, generella verktyg för möten behövs och att kompetensen att bygga trygga grupper kommer hjälpa oss vad som än händer framöver. 

För det enda vi vet är att det kommer komma fler kriser och att förändringarna kommer fortsätta avlösa varandra. Med trygga grundbultar kan vi surfa på vågen.