Tidstjuvar på jobbet

15.12.2022

Vad har du i din vardag som snor din tid?

Vi har alla besök av tidstjuven om dagarna. Händelser som förstör vår plan, rubbar vårt fokus och tvingar oss att lägga tid på sådant som inte skapar något som helst värde. Jag brukar be mina kursdeltagare att ranka ett gäng tidstjuvar utifrån variablerna hur ofta de förekommer och hur stor påverkan de har på ens möjlighet att utföra sitt arbete.

Här har ett gäng chefer skattat. I det övre och högre hörnet finns det tidspresenter (som Bodil Jönsson kallar det) att finna. Och angelägen förbättring att hugga tag i eftersom tidstjuvar också ofta är energitjuvar. 

  • I vilka processer gömmer det sig flaskhalsar där någon behöver vänta på någon eller något? Hur kan vi komma till rätta med det? 
  • Hur kan vi förstå upplevelsen av ineffektiva möten och göra förändringar tillsammans där? 
  • Och det där med arbetsron, går det att skapa spelregler och tydligheter runt vår vardagskommunikation för att få arbeta klart med en sak i taget?