Mindshift

22.10.2021

När vi arrangerar lärande på våra arbetsplatser använder vi ofta traditionella metoder. Vi använder mer och mer teknik för att lära ut men pedagogiken förblir den samma. Klassrumsundervisning har blivit filmade föreläsningar eller zoom/teamskurser. Vi har idag tillgång till en mängd olika smarta tekniska lösningar för att göra lärandet mer lättillgängligt. Även på det pedagogiska planet har vi en flora av metoder av välja mellan beroende på vad vi vill åstadkomma med våra utbildningsinsats. 

6 tips

  1. Identifiera vilka förmågor det är ni vill ska stärkas/utvecklas
  2. Gör kunskapsinslag/filmer korta, dela upp om det är mycket som ska förmedlas
  3. Använd socialt lärande när ni vill att kunskap ska bli kompetens
  4. Gör utbildningen lustfylld, kanske kan det finnas något att vinna/tjäna?
  5. Lägg upp utbildningar med inslag av repetition med distans mellan
  6. Följ upp studenternas förändrade (eller oförändrade) beteenden i vardagen individuellt