Jobbar du som utvecklingsledare?

02.01.2022

Då kanske denna utbildningssatsningen är intressant för dig! 

Jag har under ett tiotal år arbetat i olika stödfunktioner och med att leda medarbetare inom stödfunktioner och är därför väl insatt i hur en sådan arbetsvardag ser ut. Utvecklingsledare, kvalitetsutvecklare och likande är viktiga för att verksamheter ska kunna utvecklas, kvalitetssäkras och transformeras. Jag har tagit fram en palett av verktyg som är till nytta inom den här yrkeskåren.

Jag tror på utbildningsinsatser som sker bit för bit och nära knutet till vardagens uppgifter. Därför har jag tagit fram ett utbildningsprogram som pågår under ett år. Vi börjar med en inledande utbildningsheldag. Därefter följer metodhandledningsträffar var sjätte vecka i grupper om sex. Under dessa träffar så applicerar vi teori och metod på deltagarnas aktuella case. Varje deltagare bär med sig in ett case vardera under året.

Till kursen öppnar jag ett Team i Microsoft där deltagare kan interagera med mig och varandra samt ta del av material som jag och andra bidrar med. Nätverkandet som kommer av detta ger ett stort mervärde.

Jag anordnar gärna denna utbildning som en öppen kurs online när ett gäng anmält sitt intresse. Och om du tillhör en organisation eller ett nätverk som vill anordna programmet så går det lika bra. Hör av dig vid intresse!