Har du workflow?

10.06.2021

Vi kan alla skruva lite på våra arbetssätt i vardagen för att frigöra tid. Tid som frigörs kan användas för att få återhämtning, lägga mer tid på värdeskapande aktiviteter eller kanske bara få ner arbetstempot generellt.

Men var börjar man? Jag har satt samman ett analysverktyg som du kan ladda ner här. Gå igenom frågorna för att leta efter möjliga utvecklingsområden. Lycka till!