Handlingsutrymme

30.12.2022

Har du också mycket att hålla reda på?

Häromdagen träffade jag en arbetsgrupp med självständiga medarbetare. Alla hade mycket att göra. De flesta upplevde att uppdragen var hyfsat tydliga och man upplevde också att man hade kompetensen som krävdes för att klara jobbet. Men det är ändå svårt att få dessa självständiga hektiska arbeten att flyta. Prioriteringar som görs i farten är inte alltid så genomtänkta, vissa arbetsuppgifter skjuts upp, andra tränger sig före.

När vi jobbar med att etablera ett systematiskt arbetssätt i vardagen utgår vi ifrån det arbete som vi faktiskt har. De förutsättningar som just detta arbete för med sig. Detta i kombination med den egna personligheten och de personliga förutsättningarna är basen. Därefter kan vi introducera olika kraftfulla metoder och verktyg. Små steg i taget testas och implementeras, vi skapar nya avlastande vanor i vardagen.

Vi har alla ett handlingsutrymme, det finns saker vi kan göra för att förändra vår situation. Ingen kan förstås på egen hand fixa till en alldeles hopplös arbetssituation. Men de flesta kan göra något och det stärker oss när vi aktivt tar oss an en utmaning. Men det är utmanande att förändra vanor i vardagen, vi kan behöva stöd för att hålla ut. Det finns ofta ingen quickfix.

I grupp eller enskilt jobbar vi tillsammans med att utforska, planera, testa, följa upp, förbättra och standardisera. Jag bidrar med ett uthålligt processtöd och kunskap. Tillsammans sänker vi stressen, ökar arbetstillfredsställelsen och kvalitén i verksamheten. 

Jag ser framemot att höra från dig 2023!

Gott nytt år önskar Helena