Från föreläsning till förflyttning

29.09.2022

edFlow - utbildning som skapar rörelse

Uppdraget är ofta en föreläsning eller utbildning men när jag utforskar tillsammans med uppdragsgivaren finns alltid någon form av behov av förflyttning att koppla an till. Däri ligger en stor del av min och andra utbildares profession. Att utforska för att sedan skapa en aktivitet som kan bidra till förändring. Vilket i sig är en annan del av professionen. Hur skapar vi en miljö under den här avgränsade tiden tillsammans som har möjlighet att öppna upp för lärande och utveckling? Delaktighet, relevans, humor och trygghet. Stimulans - nya tankar. Och så verkstad - att röja undan hinder för att det bara blir en kul dag tillsammans och stannar där. Actionplanning och konkretisering. Incitament för att hålla ut och genomföra. I love it. 

Jag utbildar inte - jag medskapar rörelse, därför döpte jag mitt företag till edFlow. Jag vill se mina utbildningar som triggande och medskapande aktiviteter. När det finns synkade aktiviteter i vardagen före och efter kan utbildning leda framåt och är då ett viktigt verktyg för förändring.