Fokustid

05.12.2022

Vi lever i en tid som våra hjärnor inte riktigt är konstruerade för. 

Vissa arbetsuppgifter kräver vår fulla koncentration, stresspåslaget är ett faktum när vi försöker fokusera samtidigt som det är saker som stökar runt oss. Att etablera en kultur där det är naturligt att dra sig undan för att fokusera och en miljö som tillåter det är viktiga grejer om vi vill jobba hållbart och skapa så mycket nytta som möjligt för de vi är till för!

Under mina Workflow-utbildningar går vi igenom hur vi kan sänka stress (och därigenom bli mer hållbara och smarta!) genom att stimulisanera. Stressystemet kickar igång när vi försöker koncentrera oss samtidigt som kollegorna snackar i korridoren, telefonen aviserar något eller när vi blir avbrutna av någon som vill ställa en snabb fråga. Vi kan och bör hjälpa oss själva att fokusera utan stresspåslag genom att skala av olika stimuli runtikring. Hörlurar kan göra underverk och att plocka bort aviseringar av olika slag likaså.

På en arbetsplats som jag haft förmånen att utbilda under året kom dom här klassiska skyltarna upp efter vi hade snackat fokustid. Nu kan medarbetarna stänga om sig, markera med skylten om de kan tänka sig att bli störda eller inte. På den lilla whiteboarden ovanför skylten kan man skriva när man är tillgänglig igen. En liten insats med stor effekt!