Beteendedesigner

20.11.2021

Jag är utbildad beteendedesigner. Vad gör en sådan kanske du tänker? Jo, som beteendedesigner jobbar jag med att driva förändringsarbete, både på individ och organisationsnivå. Beteendedesign ger mig kraftfulla verktyg i dessa processer. När vi vill förändras som människor och eller organisationer behöver vi ändra våra beteenden i vardagen. Detta är en process som vi människor har inbyggda motstånd inför, vi vilar starkt i våra medfödda instinkter och våra inlärda beteenden. När vi använder verktyg från beteendedesign så jobbar vi strukturerat med att formulera mål, identiifera beteenden som behöver ändras eller etableras. Vi sätter upp en genomförandeplan som gör det möjligt att ändra eller etablera nya beteenden, här används exempelvis nudging. Vi genomför och gör ständiga förbättringar genom lärande utvärdering. 

Jag använder också beteendedesign i utbildningsproduktion. Att utbilda eller utbildas är ett förändringsarbete där vi bör ha fokus på vilka förmågor vi vill förbättra eller etablera. När jag designar utbildningar har jag fokus på dessa förmågor och bygger utbildningar som möjliggör för förändrade beteenden i vardagen.

I min bok använder jag ett vardagsnära exempel för att beskriva hur jag använt beteendedesign på mig själv. Det kommer jag skriva om i nästa inlägg, så stay tuned!