Digital transformation

Utbildning och processtöd när ni vill komma igång med er digitala transformation eller annan förändringsledning. Jag kan också hjälpa till med utredningar, framtagande av handlingsplaner, implementering och lärande utvärdering efter målgång. Kika på den korta filmen för att se det ramverk som jag arbetar efter i förändringsarbeten. Alla insatser skräddarsys, vi lägger ihop ett program som matchar era behov.

Förändringshjulet

Jag använder Knoster-Lippitts modell för komplexa förändringar. Den kallas ofta för förändringens matematik och ger stöd både i planeringsfasen och i genomförandefasen när olika former av förändringsreaktioner behöver förstås.

Jag har lagt en dimension till på modellen och gjort om den annars vanligen använda matrisen till ett hjul. När vi upptäckt en risk eller vill omhänderta en reaktion behöver vi verktyg. Jag har därför byggt ut modellen med förslag till åtgärder.

Du hittar reaktionen innerst, vad som saknas i nästa ring och slutligen några förslag på åtgärder i den yttersta. Varje åtgärd beskrivs under en föreläsing, en del är mer omfattande än andra.

Kompetenser

Har i arbetat med strategisk digitalisering i olika roller de senaste åren. Nu senast som digitaliseringschef i en större kommun.

Utbildad beteendedesigner och OBM-specialist. Som beteendedesigners tar vi ner förändringsarbete till en direkt beteendenivå. Vilken utmaning behöver vi lösa och vilka beteenden behöver justeras eller etableras för att nå dit. Vi använder nudging för att göra beteendeförändringen enkel.


Utbildad och erfaren chef, projekt- och processledare.

Har flera utbildningar inom och erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledning, Lean, förbättringsarbete Pågående ledarskapsutbildning vid Karlstads tekniska högskola "Leda digital transformation" Examen i mars 2022.

Författare till boken och e-utbildningen Workflow - hållbar och effektfull på jobbet. Boken är ett litet uppslagsverk för med många verktyg för att att jobba smartare och mer resurseffektivt, både ur ett personligt perspektiv och organisatorisk. Hela tiden med fokus på värdeskapande för kund.


Har mångårig erfarenhet av arbete med att ta fram styrdokument, beslutsunderlag, kartläggningar, nulägesanalyser och implementering.

Referenser

Tagit fram och implementerat digitaliseringsprocess, arbetssätt från medarbetaridé till införande av nytt digitalt arbetssätt. Modellen innehåller beskrivning av idé, stöd för att prioritera och fatta beslut och stöd för att införa. Även roller och ansvar.


Arbete med systematisk uppföljning av koncerns digitaliseringsvision och utveckling av digital mognad. Initierat en utvecklingsportfölj. 

Implementerat arbetssätt för att systematiskt förvalta och utveckla systempark i en större koncern. Systemförvaltningsmodell.


Projektledning vid införande av modell för tillitsbaserad styrning. Arbetat med att konkretisera, visualisera och möjliggöra skillnader i arbetssätt.

Anordnat, tagit fram utbildningskoncept och hållt utbildningar i förbättringsarbete för chefer, administratörer och undersköterskor.

Byggt ett unikt utbildningsmaterial för verksamheter som vill bli mer hållbara och effektfulla. Från hjärnsmart via tidssmart till effektfull verksamhet. Erfaren utbildare och föreläsare