Workshops

Lära genom att göra

Hur gör vi när vi jobbar?

Workshop för arbetsgrupper om arbetssätt och förbättringsarbete

Många organisationer arbetar idag med att införa en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Denna organsiationsfilosofi bygger på att vi har ett brett engagemang och ansvarstagande i verksamheten. Att alla har koll på sin ansvarspusselbit och arbetar med att ständigt förbättra arbetssätten kopplade till den.

Jag erbjuder ett workshoppaket som kan förläggas på hel eller halvdag som ökar förmågan att identifiera och förbättra sina arbetssätt. Under workshopen lär vi oss att kartlägga processer, analysera processen, förbättra den, innovera och digitalisera.

Omfattning 3-6 timmar, 

Plats Live hos er.

Målgrupp Alla typer av arbetsgrupper och ledningsgrupper

Vilket är vårt grunduppdrag?

Workshop för arbetsgrupper om det gemensamma uppdraget

Många organisationer arbetar idag med att införa en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Denna organsiationsfilosofi bygger på att vi har ett brett engagemang och ansvarstagande i verksamheten. Att alla har koll på sin ansvarspusselbit och arbetar med att ständigt förbättra arbetssätten kopplade till den.

Jag erbjuder ett workshoppaket som kan förläggas på en eller flera dagar som resulterar i en gemensam bild av enhetens/avdelningens grunduppdrag. 

  • Vilken är just vår pusselbit i det stora organisatoriska helheten? Vilken är vår målgrupp? 
  • Vilka sysslor som vi gör om dagarna är mest värdeskapande för dem? 
  • Vad styr oss? Finns det lagkrav eller andra styrande dokument? 
  • Vad kännetecknar god kvalite i vår verksamhet och hur följer vi upp? 

Omfattning en dag eller fler

Plats Live hos er.

Målgrupp Alla typer av arbetsgrupper och ledningsgrupper