Verktygslåda

Verktyg för praktiskt förändringsarbete

Tillsammans skapar vi hållbara och effektfulla arbetsplatser

Individ

Vägledning för personer som vill arbeta mer hållbart och/eller höja sin prestation. 

Fokusområden

 • Time management
 • Stressmanagement

Grupp

Utbildning, processledning eller föreläsning, live och online, för grupper som vill arbeta mer hållbart och resultatorienterat.

Fokusområden

 • Hjärnsmarta arbetsplatser
 • Tidssmart arbetssätt med uppdragsfokus
 • Situationsanpassad projekt- och processledning
 • Effektfull möteskultur 

Organisation

Utbildning, processledning eller föreläsning, live online online, när organisationen behöver förbättras. 

Fokusområden

 • Hållbart arbetsliv
 • Strategisk kompetensutveckling med fokus på grunduppdraget
 • Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering
 • Kommunikationssystem
 • Metoder och verktyg i e-lärande
 • Skapa hållbara resultat med nudging