Utbildningsdesign

Kompetensutveckling i en digital värld

Att verkligen ta nytta av den moderna arenan av tekniska lösningar kombinerat med smarta pedagogiska och inlärningspsykologiska verktyg och metoder kräver ett mindshift

I en organisation där det är lätt att göra rätt mår medarbetare bättre och levererar med högre träffsäkerhet. Nya tekniska lösningar gör det möjligt att tillgängliggöra vägledning och kunskap på innovativa sätt. Vi behöver gå från att låta specialister lära ut till att låta intressenter lära in. Den digitala arenan ger oss allt fler möjligheter men hur drar vi nytta av den? Vart vill vi? Vem behöver ändra sitt beteende? Hur ges möjlighet att förändras? Frågor vi behöver ställa oss för att med hjälp av digital teknik bli en allt mer pricksäker och resurseffektiv organisation.  

Jag erbjuder processtöd till utbildningsproducenter och utbildningsarrangörer. 

Välkommen med din förfrågan.