Tillitsbaserad styrning

med Workflow

Tillitsbaserad styrning

Arbetar du i en organisation som implementerar tillitsbaserad styrning? Då är du inte ensam, många verksamheter vill nu göra förflyttningen från detaljstyrd till engagemangsdriven. Den förändrade organisationskulturen kräver ett omfattande grundarbete på strategisk nivå där styrning och uppföljning anpassas för att möjliggöra för kreativitet och ansvarstagande på alla nivåer. Som medarbetare i en tillitsbaserad organisation förutsätts du ha järnkoll på ditt grunduppdrag och att ständigt arbeta med att förbättra genomförandet av det. Vi följer upp men inte i lika stora omfattning - då måste uppföljningen vara relevant.

Jag har arbetat både på operativ och strategisk nivå med att implementera tillitsbaserad styrning i flera organisationer. Jag erbjuder konsultstöd och utbildningar med fokus på förändrade beteenden i vardagen hos medarbetare på alla nivåer. Jag genomför ofta utbildningar tillsammans med andra kompetenser inom ledarskap. Mitt bidrag är utifrån Workflow, verktyg för att medarbetare ska kunna leverera självständigt, med rätt fokus och på ett hållbart sätt.

Välkommen att kontakta mig för att tillsammans skräddarsy insatser som matchar ert behov och utgångsläge. Du kan även få referenser om så önskas.