STÖDFUNKTIONER

Som stödfunktion i en organisation har du en specifik funktion. Ditt uppdrag är att ge bra förutsättningar för kärnverksamheten och din primära kund är intern. Detta gör att ditt arbete är annorlunda från dina övriga kollegors. Du arbetar varken med ledning och styrning eller med kärnuppdraget. Du har en annan men central funktion i organsiationen. Eftersom du ofta får insyn i arbetsprocesser som har olika roller knutna till sig har du stora möjligheter att påverka organisationens totala effektivitet. 

Exempel på stödfunktioner i en organisation är administratörer, HR-konsulter, kvalitetsutvecklare, ekonomer, utvecklingsledare etc. 

V8-metoden

Den här metoden bygger på 8 frågeställningar med tillhörande mallar och processtegsstöd för att åstadkomma goda och träffsäkra resultat som stödfunktion.