SMARTARE MÖTEN

Eftersom många av oss lägger en avsevärd tid på att arbeta tillsammans med andra i mötesforum har jag valt att ta fram en kurs som ger verktyg för mer effektiva möten. Under den här kursen går vi igenom hur ett möte kan

  • planeras,
  • genomföras och
  • dokumenteras.

Jag har tagit fram ett smart mötesblock som du kan använda för dina personliga mötesanteckningar. Jag har även tagit fram en wordmall som är användbar både för planering, inbjudan och formell dokumentation av mötet.