Arbetsmetodik för handläggare

Jag har under flera år anordnat utbildningar för socialtjänsten  i arbetsmetodik. Kurserna syftar till att sätta fokus på hur vi gör när vi jobbar som ett sätt att motverka skadlig stress, öka personalstabilitet och öka det värdeskapande arbetet. 

Tvärvetenskaplig grund

Utbildningarna bygger på etablerad kunskap från en rad olika kunskapsområden i kombination med min vid det här laget långa erfarenhet av arbete i socialtjänst och ledarskap. Kunskap om hjärnan, stressrespons, arbetsmiljöforskning, beteendedesign, lärande med mera varvas med konkreta praktiska verktyg från bland annat time management och projektledning.

Baskurs

Jag erbjuder en specialdesignad baskurs i arbetsmetodik för handläggare, arbetsledare och chefer i socialtjänsten. Den innehåller nedanstående avsnitt. 

 • Hälsosamt arbete, vad kännetecknas det av?
 • Inskolning, inlärning, kompetensutveckling och professionsutveckling
 • Hjärnkoll
 • Återhämtning
 • Tidstjuvar och påverkanscirklar
 • Arbetsplanering, prioritering och avgränsning
 • Kalenderoptimering
 • E-posthantering
 • Outlook tips


Kursgruppens storlek kan varieras. Vid liten grupp blir samtalet mer personligt vilket kan öka den individuella effekten medan en stor kursgrupp når många vilket kan öka den organisatoriska effekten.

Riktade satsningar

Kurser kan även skräddarsys och det går att ta fram skräddarsydda fördjupningskurser efter baskursen. Jag håller specialdesignade kurser för socialtjänsten om:

 • Lean handläggning
 • Visuella verktyg och excel-hjälpmedel
 • Outlook som verktyg för arbetsmetodik 
 • Återhämtningstekniker i vardagen
 • Arbetsplanerings- och prioriteringsverktyg
 • E-lärande

 • Mötes- och anteckningsteknik
 • Inskolning av nya medarbetare
 • Stresshantering och stressförståelse

 • Sekundär trauman

 • Ständiga förbättringar

 • Rotorsaksanalyser och SMARTA mål

Välkommen med förfrågan!

Tidigare uppdragsgivare

Sedan starten 2014 har jag haft många olika uppdrag av varierande karaktär som har riktat sig till socialtjänstens myndighetsutövande medarbetare och dessas chefer och arbetsledare. Exempel på uppdragsgivare:

Göteborgsregionen

Socionomdagarna

Lilla Edets kommun

Partille kommun

Region Halland

Skaraborgs kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund

Härryda kommun

Region Jönköpings län

Yrkeshögskolan Väst