HåPeM

Företaget verkar för mer hållbara och effektfulla människor och verksamheter.

Ambitionen är att bidra till att skapa framgångsrika och välbalanserade människor och organisationer. När vi lägger tiden på rätt saker kan vi åstadkomma goda resultat till en lägre ansträngning och våra arbetsplatser och liv blir mer hållbara. Företaget arbetar för ökad effektfullhet, hur vi som enskilda och som organisationer disponerar vår tid och energi på bästa sätt för att åstadkomma ett definierat värde för de vi är till för. För att förflytta oss behöver vi förändra våra vardagliga beteenden. För att göra det behöver vi vara hjärnsmarta, jobba med vårt system och inte emot. 

VERKSAMHET

Bedriver verksamhet baserad på principer från t ex OBM, förbättringskunskapen och beteendedesign. Jag erbjuder i dagsläget i mindre skala konsultstöd inom e-utbildningsdesign samt ger utbildningar och föreläsningar.

  • instructional design (manusförfattare), när ni vill skapa tidssmarta e-utbildningar som har fokus på att öka förmågor.
  • utbildningar och föreläsningar utifrån boken och metodiken Workflow, verktyg för att bli mer hållbar och effektfull i (arbets)livet.

Vem är jag?

Jag utbildade mig till socionom på 90-talet. Jag har lång erfarenhet av arbete med utbildning, arbetsledning, projektledning, utvecklingsledning, chefskap etc. Jag har fördjupat mig kunskapsmässigt inom förbättringskunskap, handledning, kommunikation, projekt- och processledning med mera. Jag har utbildat sedan 2006, sedan 2014 i egen firma. Jag är även certifierad yogalärare. Jag utbildar mig för närvarande till certifierad OBM specialist.

REFERENSER

"Helena är en fantastisk föreläsare. Hon är både kunnig, strukturerad och rolig. Det gör att hon lyckas förmedla mycket information och ge många tips, utan att det känns som korvstoppning.

När vi har anlitat Helena för att möta personal i socialtjänsten har hennes goda kännedom om verksamheten varit ett stort plus. Hennes tankar har då varit både relevanta och möjliga att genomföra."

Cristina Dahlberg

regional utvecklingsledare, Göteborgsregionen 

"Jag kan varmt rekommendera Helena och hennes kurser.

Helena är en fantastisk kurshållare med stor närvaro och som lättsamt bjuder på sig själv och praktiska erfarenheter.

Vi gjorde en stor satsning för alla socialsekreterare inom myndighetsdelen kring arbetsmetodik och "projektplanering"

Både arbetsledare och personal uppskattade kursen och Helena och vi fortsätter att förvalta metodiken Helena delat med sig.

Helena är lätt att samarbeta med och har en ypperlig förmåga att anpassa sig till grupper, lokaler och förutsättningar som ibland ändras snabbt."

Carina Spjut

Kvalitetsutvecklare, Område Bistånd och service, SDF Östra Göteborg"

"Helena håller ett kursavsnitt i en länsgemensam arbetsledarutbildning som vi anordnar. Avsnittet omfattar en kursdag och handlar om att ge arbetsledare verktyg för att introducera nyanställda medarbetare till en god egen struktur på arbetet.

Kursutvärderingen
visade på nöjda kursdeltagare som gav det samlade betyget 9,4 av 10 för kursdagen. Det var kursens upplägg, relevans och om den tillförde nya kunskap eller inte som värderades. Kommentarer som lämnades var ex "Mycket bra med praktiska råd och tips, inte bara teori."

Josefin Axelsson

FoU-ledare, Kommunal Utveckling, Region Jönköpings län