Tillitsbaserat medarbetarskap

16.01.2022

Jobbar du i en organisation som implementerar tillitsbaserad styrning och ledning? 

Jag har arbetat med stödinsatser i flera olika organisationer för att implementera en tillitsbaserad organisationskultur. Jag har upplevt att det läggs stor vikt vid ledarskapet, vilket på alla sätt är viktigt och centralt i förändringsarbete. Jag har dock kommit att intressera mig mer för medarbetarskapet. Vilka nya beteenden behöver medarbetare etablera i denna nya organisationskultur?

2020 gav jag därför ut boken Workflow som är en handbok för medarbetarskapet. Här får du som medarbetare (inklusive du med ledande uppdrag) verktyg för hur du kan arbeta hållbart och effektfullt.

I den tillitsbaserade organisationen är det aktiva medarbetarskapet centralt. För att klara framtidens utmaningar behövs allas kreativitet och medskapande. Detta förutsätter en god kunskap hos alla i organisationen kring såväl sig själv och de inre förutsättningarna som sitt uppdrag. Vilken är din uppgift och vilka aktiviteter är särskilt värdeskapande för de du arbetar för? Du behöver även verktyg för att kunna förbättra ditt arbete kontinuerligt samt förstå och hantera den transformation som vi är under och som kräver omställningsförmåga.

Förutom min bok erbjuder jag en rad olika utvecklande utvecklingsinsatser. Allt skräddarsytt efter era behov. Det går att beställa allt från enstaka föreläsningar till längre konsultinsatser där vi jobbar tillsammans över tid. I katalogen hittar du förslag på olika utbildningsinsatser. Jag tar gärna ett förutsättningslöst teamsmöte där vi fördjupar oss kring ert unika nuläge.

Medarbetarskapets 

6 principer

  1. Självledarskap
  2. Uppdragsfokus
  3. Skapa värde
  4. Ständiga förbättringar
  5. Beteendeförändring
  6. Livslångt lärande