Mikrovana - ett brainhack

28.12.2021

Planerar du för nya vanor 2022? Här får du tips på hur genom att använda ett av 2021 års nyord - Mikrovana!

En mikrovana är enligt Isof en mindre beteendeförändring som på sikt ska leda till en större beteendeförändring. Jag brukar prata om dessa olika sätt att hjälpa hjärnan på traven när det kommer till det mödosamma i att förändras som brainhacks. Alltså hur vi kan utnyttja hjärnans egenheter till vårt fördel och ibland bara runda det som lägger krokben för oss. Mikrovanor är egentligen flera brainhacks i ett. Vi jobbar både med att bryta ner till små steg, vi lägger upp etableringen smart genom att knyta till annan vana och vi firar framgångar för att befästa det nya beteendet. 


BJ Fogg som skrivit boken Tiny Habits, visar hur ett behov av beteendeförändring kan brytas ner i flera mindre vilket förbättrar möjligheterna att ro förändringsarbetet i land. Vi gör ofta misstaget att sätta upp ett för stort scope när vi vill förändra eller förändras. Att etablera nya beteenden i mikroformat gör det enklare att lyckas. Samma stora mål kan finnas men beteendeförändringarna införs stegvis i små portioner. 

Förutom att få ner förändringsarbetet till mikrosteg är det även smart att knyta den nya vanan till en etablerad. Återkommande beteenden som du har i vardagen som redan går på rutin kan utnyttjas för att hänga upp nya på. Exempelvis kan minuterna i samband med att vänta på att kaffet bryggs användas för att göra någon form av styrketräning som knäböj eller liknande. Efter en period har hjärnan lärt sig att kaffebryggning hänger samman med knäböj. Genom positiv återkoppling förstärks beteendet extra snabbt. 

Gör så här:

  1. Utforska - vad du vill åstadkomma och varför?
  2. Beteendedesign - vilka beteenden behövs för att nå ditt mål?
  3. Bryt ner från stort scope till ny mikrovana, ditt första steg.
  4. Tidssätt- knyt det nya beteendet till en etablerad rutin eller annan återkommande händelse.
  5. Fira - ge dig själv feedback direkt när det etablerade nya beteenden utförs, varje gång
  6. Utforska dina nya nulägen regelbundet och designa nya mikrovanor för att fortsätta utvecklas i vald riktning.


Lycka till!