Kurser

som ökar förmågor

Hållbart arbetsliv

En kurs för dig som har ett självständigt arbete

Utbildning som ökar förmågan hos medarbetare att planera och strukturera sitt arbete för att uppnå ett gott resultat för kund/brukare och samtidigt bli mer hållbar. Kursen innehåller avsnitten:

 • Hjärnsmart (förstå din hjärna och hitta sätt att hacka den)
 • Tidssmart (Vad vill du att din tid ska räcka till? Vad kan den räcka till? Vad bör den räcka till? Och så jagar vi tidsstjuvar för att skapa tidspresenter)
 • Planeringsteknik (ALPA-verktyget för en ökad inre kontroll och träffsäkerhet)

Boken "Workflow - hållbar och effektfull på jobbet" ingår. 

Omfattning 1 dag, kan med fördel läggas upp som två halvdagar med hemuppgift mellan

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Alla som har ett arbetsliv som ställer krav på självledarskapsförmåga

Hållbar socionom

Heldagsutbildning för handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområden. Ger verktyg för att både hålla hela yrkeslivet och också göra nytta för de man är till för.

Omfattning 1 dag, kan med fördel läggas upp som två halvdagar med hemuppgift mellan

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Handläggare inom socialtjänsten

Pausa smart

En halvdagsutbildning med fokus på stress och återhämtning. Utöver kunskapsinslag får du lära dig några återhämtande och energigivande yogasekvenser och andningstekniker. 

Omfattning 3 timmar

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Alla

Stödprocesser

För lednings- och kärnverksamhet finns en kategori medarbetare som arbetar med att ge stöd. Dessa har en särskild postition i organsiationen där målgruppen är intern, värdet ska inte primärt skapas i kärnverksamheten utan i samspelet med uppdragsgivaren. Arbetet i stödprocesser har ofta en ledarskapskaraktär men ofta utan ett chefsmandat. För att lyckas i sin roll i en stödfunktion krävs särskilda verktyg och metoder.

Utbildningen ger förståelse och verktyg för att tydliggöra uppdrag och leverera enligt behov och förväntan.

Kursinnehåll

 • Kärnprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser
 • Stödprocessen från ax till limpa, från behovsfångst till leverans
 • V8 - en metod för att ringa in uppdrag
 • Leda med fokus på nästa steg
 • Skapa en effektiv mötesstruktur
 • Skapa ett kommunikationssystem
 • Kotters 8 stegsmodell för förändring - create a sence of urgency
 • Använd nudging
 • Självledarskap

Omfattning 1 dag, som vid intresse kompletteras med metodhandledning

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Stödfunktioner som ekonomer, HR-specialister, utvecklingsledare, administratörer osv.

Planeringsteknik

Utbildning i planeringsverktyget ALPA. ALPA står för 

 • Anteckna
 • Lista 
 • Planera
 • Agera

Med ALPA får du en metodik för att fånga in dina uppgifter och att få dem gjorda i rätt ordning.  Vi lär oss även om backcasting.

Omfattning 3 timmar

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Alla som har ett arbetsliv som ställer krav på självledarskapsförmåga