KONTORSLEAN

Om vi vill åstadkomma mer med samma ansträngning eller varför inte samma som idag med mindre ansträngning ska vi vidareutbilda oss LEAN. I LEAN-filosofin och de verktyg som finns i konceptet finns mycket att hämta. 

Jag har tagit fram ett LEAN-material som är anpassat för arbete i kontorsmiljöer. Det innehåller exempelvis:

 • Tidstjuvar och påverkanscirklar
 • Slöserier 

 • 5S

 • PDCA

 • Visuella verktyg

 • Processkartläggningar, värdeflödesanalyser och processförbättringar

 • Lätt att göra rätt

 • Kundfokus

 • Identifiera möjliga digitala automatiseringar med LEAN-glasögon

 • Förbättringstavlor

 • Processtavlor och pulsmöten

 • Digitala tavlor i Trello