Konsult utbildningsdesign

När vi skapar utbildningar vill göra dem så enkla och lustfyllda som möjligt för deltagaren. Vi vill också att de ska leda till ett önskat och viktigt resultat. Vi vill utbilda på ett sätt som leder till ökade förmågor hos medarbetare inom områden som vi ser behöver stärkas. Att skapa utbildningar är därför en strategisk aktivitet där utbildningens genomförande ofta är den lilla delen. Att arbeta med digital teknik för att utbilda är ofta resurseffektivt men inte alltid. Behov och förutsättningar behöver vägleda i valet av pedagogisk form

Jag designar smarta e-utbildningar efter era behov. Jag kan hjälpa er med manusförfattande, upplägg och produktion. Kolla in min metod här: 

Referenser

Konsultstöd till bokförlag vid framtagande av modell för e-lärande. Jag bistod med konkretisering och visualisering av modell, verktyg, teori, omvärldsbevakning, prototyp mm.