Konsult
förändringsledning

Utbildning och processtöd när ni vill komma igång med ett systematiskt förändringsledningsarbete exempelvis inom digital transformation.. Med fördel varvar vi utbildande insatser med andra aktiviteter för att ta oss från identifierad utmaning till önskat nytt nuläge. Andra aktiviteter kan vara exempelvis utredningar, framtagande av handlingsplaner, implementering och lärande utvärdering efter målgång. Kika på den korta filmen för att se det ramverk som jag arbetar efter i förändringsarbeten.

Kompetenser

Socionom med erfarenhet av arbete som ledare på operativ och strategisk nivå. Även arbete i regionala projekt, i FoU samt i intern stödprocess.

Utbildad beteendedesigner. Som beteendedesigners tar vi ner förändringsarbete till en direkt beteendenivå. Vilken utmaning behöver vi lösa och vilka beteenden behöver justeras eller etableras för att nå dit. Vi använder nudging för att göra beteendeförändringen enkel.


Utbildad och erfaren projekt- och processledare.

Har flera utbildningar inom och erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledning, Lean, förbättringsarbete Pågående ledarskapsutbildning vid Karlstads tekniska högskola "Leda digital transformation" Examen i mars 2022.

Författare till boken och e-utbildningen Workflow - hållbar och effektfull på jobbet. Boken är ett litet uppslagsverk för med många verktyg för att att jobba smartare och mer resurseffektivt, både ur ett personligt perspektiv och organisatorisk. Hela tiden med fokus på värdeskapande för kund.


Har mångårig erfarenhet av arbete med att ta fram styrdokument, beslutsunderlag, kartläggningar, nulägesanalyser och implementering.

Referenser

Tagit fram och implementerat digitaliseringsprocess, arbetssätt från medarbetaridé till införande av nytt digitalt arbetssätt. Modellen innehåller beskrivning av idé, stöd för att prioritera och fatta beslut och stöd för att införa. Även roller och ansvar.


Arbete med systematisk uppföljning av koncerns digitaliseringsvision och utveckling av digital mognad. Initierat en utvecklingsportfölj. 

Implementerat arbetssätt för att systematiskt förvalta och utveckla systempark i en större koncern. Systemförvaltningsmodell.


Projektledning vid införande av modell för tillitsbaserad styrning. Arbetat med att konkretisera, visualisera och möjliggöra skillnader i arbetssätt.

Anordnat, tagit fram utbildningskoncept och hållt utbildningar i förbättringsarbete för chefer, administratörer och undersköterskor.

Byggt ett unikt utbildningsmaterial för verksamheter som vill bli mer hållbara och effektfulla. Från hjärnsmart via tidssmart till effektfull verksamhet. Erfaren utbildare och föreläsare