Interimschef

Jag har erfarenhet av chefskap på operativ och strategisk nivå. Jag trivs bra i ledarroller där jag får gå in under en begränsad tid i en verksamhet för att skapa struktur, förbättra arbetssätt och öka engagemang. Jag har en tillitsbaserad ledarskapsstil och arbetar alltid för att åstadkomma bästa möjliga värde för kund/målgrupp.

"Helena är som ledare lugn och stabil och hon har alltid omtanke om sina medarbetare. Hennes förmåga att se varje medarbetares kompetens och potential ledde till att alla kom till tals vilket skapade en god teamkänsla. Helena arbetar genom kommunikation, delaktighet och engagemang såväl internt som externt. Hon är pedagogisk och strukturerad och är bra på att tydliggöra uppdrag och processer."

Annika Andersson, socialchef, om mitt ledarskap i rollen som chef för en kansli och utvecklingsenhet