Hjälparens stress

När du arbetar nära människor och dagligen tar del av deras bekymmer och svårigheter påverkas du av detta och riskerar att utveckla sekundära stressreaktioner. Mot detta behöver du skydda dig och det gör du genom att öka din kunskap och ditt inre skydd. Genom självomsorg kan du etablera skyddande beteenden i din vardag. Jag håller föreläsningar som ger er kunskap och uppslag till hur ni kan arbeta vidare med att bygga resiliens.