Hållbart arbetsliv

Hjärnsmart

Med kunskap om hur vi människor fungerar, hur vi fattar beslut, hur vi fungerar i stress, vad som gör oss lugna osv kan vi skapa strategier för att hjälpa oss själva. Jag brukar kalla det för brainhacks. Det finns massor vi kan göra för att skapa små och stora förändringar i vardagen. 

Jag kan stötta er i ert friskvårdsarbete eller i ett förändringsarbete där ni vill skapa en mer hållbar arbetsmiljö. Jag kan komma in med kompetensutvecklande insatser och jag kan även vara till stöd i ett större arbete med att genomlysa er verksamhet ur ett hjärnsmart perspektiv.

Tidssmart

När vi jobbar tidssmart så arbetar vi med ett lägre tempo men med rätt saker, inte fortare med fler saker. När vi sänker arbetstempot och stressen får vi tillgång till våra smarta funktioner i hjärnan vilket gör att vi kan fatta mer proaktiva beslut. Risken för omarbete minskar. Som tidssmart har du koll på ditt uppdrag, vad du bör lägga din tid på och vilar i en systematisk planerings- och arbetsmetodik. På en tidssmart arbetsplats jobbar vi med att identifera och eliminera tidsstuvar. 

Jag kan stötta er när ni vill göra en omställning till en mer hållbar arbetsplats med bibehållna eller förbättrade arbetsresultat. Med utbildning i flera steg befäster vi nya beteenden i vardagen.

Arbetsmetodik för handläggare

Som handläggare inom myndighetsutövande kommunal verksamhet leder du processer under avgränsade tidsperioder. Jag har under många år utbildat och inspirerat med verktyg och mindset för att hitta ett workflow i denna roll. Låt mig få inspirera er!

You can´t stop the waves but you can learn to surf

Jon Kabat-Zinn