HÅLLBAR SOCIALTJÄNST!

Sedan 2012 håller jag utbildningar i hur vi kan planera och strukturera vårt arbete för att uppnå en god effekt och samtidigt bli mer hållbara. Jag håller dem främst för socialtjänstens medarbetare, chefer och arbetsledare inom de myndighetsutövande delarna.

Utbildningsdagen tar upp

 • Vad kännetecknar en hälsosam arbetsplats?
 • Från novis till expert, introduktion på rätt nivå
 • Hur vi kan arbeta mer hjärnsmart
 • Olika typer av stress och stresshantering
 • Träningsläger som arbetsverktyg
 • Att identifiera och åtgärda tidstjuvar
 • Arbetsplaneringsteknik

Kursdagen ger kunskap om:

 • vad som kännetecknar en hälsosam arbetsmiljö
 • hur kompetens- och kunskapsutveckling sker stegvis och vad som underlättar
 • stress, stressorer och sekundär stressreaktion (STSD) och hur vi kan förebygga
 • hur problem kan identifieras, sorteras och åtgärdas
 • hur arbete kan planeras och genomföras proaktivt istället för reaktivt