Föreläsningar

Kort och kärnfullt 

Förändrings-
ledning

En engagerande föreläsning om förändringsledning i praktiken som ger verktyg för olika delar av förändringsprocessen. Etablerade modeller och metoder används för att öka förändringsledarförmågan. De tre huvudområdena är 

  • Varför behövs förändringsledarkompetens?
  • Vad ska vi förändra?
  • Hur gör vi förändringsarbetet?

Omfattning 2 timmar

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Ledare och stödfunktioner

Medarbetarskap

På framtidens arbetsplatser är alla medarbetare drivande i det ständigt pågående förbättringsarbetet och innovationsarbetet. Alla behövs för att vi ska klara av att anpassa oss i en snabbt föränderlig värld. 

Välkommen till en föreläsning som beskriver den kultur som behöver finnas på en framtidssäkrad arbetsplats, hur beter vi oss i en sådan organisation?

Omfattning 1-2 timmar

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Alla

Hjärnsmart

När vi förstår hur vår hjärna fungerar kan vi dra nytta av mekanismerna, jag brukar prata om brainhacks. Vi kan styra om vår tillvaro för att bättre matcha våra naturliga förmågor och fallenheter. Du får lära dig om system 1 och 2, nudging, stressystemet och fokusering. Jag skickar med dig konkreta hacks för att skapa din egen hjärnsmarta arbetsmiljö.

Omfattning 1-2 timmar

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Alla

Yrkesintroduktion

En föreläsning om hur vi kan skapa en smart yrkesintroduktion som skapar yrkestrygghet. Vi kikar på hur professionsutveckling går till och hur vi kan underlätta processen. Vi går igenom en hel del smarta knep för att snabba på och smidiggöra kunskapsutvecklingen. Går även att vinkla ur en nyanställds synvinkel exempelvis som inslag i en introduktionskurs.

Omfattning 2 timmar

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Ledare och andra med ansvar för introduktion av nyanställda alternativt nyanställda under introduktion

Digital transformation

Vad innebär digital transformation och hur ritar vi vår karta? Vi går igenom några fundament i förändringsarbetet. 

Omfattning 2 timmar

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Ledare och stödfunktioner

Praktisk processledning

Välkommen till en föreläsning som ger konkreta verktyg för ditt processledarskap. Föreläsningen innehåller:

  • Kotters 8 stegs modell för förändring
  • Nudging
  • Leda agilt, steg för steg
  • Mötesteknik
  • Från självklart till viklart med V8

Omfattning 1,5-3 timmar (3 timmar inkl praktiska övningar)

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Ledare och stödfunktioner

Tidstjuvar

Vi har alla irriterande tidstjuvar i vår vardag som stjäl vår tid. Tid som skulle kunnat användas på ett mer värdeskapande sätt. Vi kan aldrig jobba bort alla tidstjuvar men vi kan etablera ett angreppssätt för att eliminera de som går. Föreläsningen innehåller övningsmoment i grupp.

Omfattning 1,5 timme

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Alla


Beteendedesign för digital transformation

Den digitala transformationen medför krav på ändrade beteenden i vardagen. Detta är inget som faller sig naturligt för oss, men vi kan underlätta processen. Välkommen till en föreläsning om digital transformation, beteendeförändring och beteendedesign. Du får ta del av konkreta exempel och tillvägagångssätt.

Omfattning  1 timme

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Ledare och stödfunktioner

Livslångt lärande

Kompetensutveckling, professionsutveckling, hur går det till? Hur kan vi skapa lärande miljöer på arbetsplatsen? Hur kan vi skapa vårt eget livslånga lärande?

Välkomna till en föreläsning som sätter fokus på lärandet i arbetslivet och ger förståelse och verktyg för ett ständigt lärande som integreras i vardagen.

Omfattning 1-2 timmar

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Alla

Förändringshjulet

Med hjälp av Knoster-Lippitts modell för komplexa förändringsarbeten får du ett ramverk för att driva förändringsarbete som också kan hjälpa dig att förstå vad som ligger i motstånd och annat som kan uppstå längs vägen. Du får även matchade verktyg för att komma vidare.

Omfattning 1 timme

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Alla som är intresserade av förändringsledning

Digital kompetens-utveckling

Är ni intresserade av hur ni kan förbättra era internutbildningar med hjälp av modern teknik och smart pedagogik är detta en föreläsning för er. Ni får konkreta tips på hur ni kan skifta från traditionell klassrumsundervisning till resurseffektivt och engagerat lärande.

Omfattning 1-2 timmar

Plats Kan genomföras online eller live hos er.

Målgrupp Ledare och stödfunktioner