DIGITALISERING

Skapa förutsättningar för att ert arbete med digitalisering ska leda till effektivisering och utveckling genom att stärka organisationens förmåga att identifiera, analysera och förbättra processer. Hur kan vi åstadkomma bra kvalité med mindre ansträngning och kostnad med hjälp av tekniska lösningar? För att lista ut det krävs definition av bra kvalité, analys av befintligt arbetssätt och en gemensam bild av vilken förändring vi vill uppnå. 

Jag arbetar i en engagerande och effektiv workshop-form med arbetsgrupper.