Arbetslivslärande

Strategi

Arbetslivet spås bli föränderligt framöver, helt nya yrkesgrupper kommer behövas och inriktning på de etablerade yrkena förändras. Den snabba tekniska utvecklingen driver fram nya behov och ny verksamhet. Vissa yrken kommer inte längre behövas men utifrån den demografiska utvecklingen kommer vi ha behov av att alla och fler därtill deltar i yrkeslivet. Organisationer behöver därför skapa förutsättningar för upskilling och reskilling. För detta arbete behövs en strategi som innehåller såväl teknik som pedagogik.

Jag kan stötta er i framtagandet av en strategi för upskilling och reskilling. Jag har kompetens inom både det tekniska och pedagogiska samt har även det strategiska perspektivet. 

Utbildningsdesign

När vi skapar utbildningar vill göra dem så enkla och lustfyllda som möjligt för deltagaren. Vi vill också att den ska leda till ett önskat och viktigt resultat. Vi vill utbilda på ett sätt som leder till ökade förmågor hos medarbetare inom områden som vi ser behöver stärkas. Att skapa utbildningar är därför en strategisk aktivitet där utbildningens genomförande ofta är den lilla delen. Att arbeta med digital teknik för att utbilda är ofta resurseffektivt men inte alltid. Behov och förutsättningar behöver vägleda i valet av pedagogisk form

Jag kan stötta er när ni vill skapa effektfulla utbildningsaktiviteter. Vi arbetar systematiskt med att analysera organisationens behov och nuläge, design av utbildning och uppföljning av resultat.

Yrkesintroduktion

Att skolas in till ett nytt yrke är en process som tar sin tid. Till viss del behöver den få göra det men med en del smarta knep kan vi förkorta introduktionstiden. Framförallt kan vi göra introduktionen mer skonsam för den nyanställda. Att lära sig ett nytt arbete är krävande. 

Jag kan stötta er när ni vill systematisera och effektivisera era introduktionsaktiviteter.