ONBOARDING

Jag har tagit fram ett material som ger er vägledning i att hjälpa nya medarbetare in i arbetet eller för att hjälpa sig själv in i ett nytt jobb. Det omfattar exempelvis 

  • Från novis till expert, att utveckla professionell kunskap
  • Beteendeutveckling & beteendedesign 
  • Olika former av stöd som finns, mallar, människor och maskiner 
  • Vikten av en tydlig arbetsbeskrivning och vetskap om vilka mål och värden som organisationen strävar mot
  • Deadlines och återkommande uppgifter
  • Vilka  IT-system används till vad-den interna systemkartan
  • Vårt kommunikationssystem- hur kontaktar vi varandra med vad?
  • Visuella verktyg som underlättar vardagen 


Som exempel kör jag återkommande utbildning för arbetsledare inom socialtjänsten  i Jönköpings län och inom Göteborgsregionens Yrkesresan. Detta är en heldagskurs som sätter fokus på verktyg för att stötta medarbetare att bygga en bra egen struktur, ökad kunskap om professionsutveckling och också hur man själv som arbetsledare kan hitta strategier att hinna det som ligger i dennas tjänst.